دوره و شماره: دوره 8، شماره 6 - شماره پیاپی 43، بهمن و اسفند 1402 
سنجش ساختار جنگل در ناحیه رویشی زاگرس

صفحه 23-30

سید کاظم بردبار؛ مهدی پورهاشمی؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ بهروز فانی؛ حبیب اله رحیمی؛ معصومه خانحسنی؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی؛ داریوش مهدی فر؛ رضا کرمیان؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایرانمنش؛ یوسف عسکری؛ محمدرضا نگهدارصابر؛ مهرداد زرافشار


ارزیابی اولیه اندازه‌گیری و پایش پوشش گیاهی و خاک مناطق مرتفع و آلپی کشور

صفحه 31-41

حسن قلیچ نیا؛ علیرضا افتخاری؛ محمدرضا نجیب زاده؛ علی محبی؛ علی صمدزاده


روند تغییرات تراکم تاج درختان در جنگل‌های شاخه‌زاد مریوان، استان کردستان

صفحه 63-68

مازیار حیدری؛ یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی؛ تورج مختارپور


گفتگوهای چالشی

بررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش دوم)

صفحه 69-82

احمد رحمانی؛ محمد حسن عصاره؛ حسین زینلی؛ محمدرضا باستان؛ مصطفی بیگدلی؛ فاطمه سفید کن


نگاهی به طبیعت ایران

درختان فسیل حوضه زغال‌دار قشلاق: مجالی برای توسعه ژئوتوریسم در البرز شرقی

صفحه 87-99

مائده فدائی خجسته؛ وحید اعتماد؛ محسن رنجبران


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Cousinia kermanshahensis

صفحه 111-115

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth

صفحه 117-125

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد مهرنیا؛ آزادهi اخوان روفیگر


تصاویری از طبیعت ایران

از برگ تا برف

صفحه 6-7

آسیه شامخی


تصاویری از طبیعت ایران

استان مازندران،‌ سواد کوه

صفحه 16-16

حسن قلیچ نیا