اخبار و اعلانات

راه‌اندازی سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مرداد ماه 1396 راه‌اندازی شد. در این سامانه، نتیجه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات و مراکز تابعه مشخص شده است. برای مشاهده نتایج ارزیابی به آدرس زیر مراجعه فرمایید: http://evaljournals.areeo.ac.ir

مطالعه بیشتر

میزان انتشار و استناد به تولیدات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع ‏رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام به سنجش تولیدات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کرده است. در این پژوهش سعی شده تا وضعیت تولیدات اطلاعات علمی این مؤسسه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از ابتدا تا سال 2015 مطالعه و با استفاده از شاخص های علم سنجی به تصویر کشیده شود. وضعیت کمّی مقاله های پژوهشگران مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، وضعیت هم تالیفی مقاله ها، وضعیت استنادی مقاله ها، وضعیت شاخص هرش مقاله ها، وضعیت ضریب تاثیر مقاله ها، و میزان رشد سالانه مقاله ها، بر اساس شاخص های کمی و کیفی علم سنجی ...

مطالعه بیشتر

پژوهش های مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور پراستنادترین پژوهش ها در میان 20 دانشگاه‌ و موسسه تحقیقاتی برتر حوزه علوم کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا،از سوی پایگاه استنادی 20، ISI دانشگاه‌ و موسسه تحقیقاتی برتر حوزه علوم کشاورزی ایران معرفی شدند. دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: کسب مرجعیت علمی مستلزم انجام تحقیقات کیفی است، این مرجعیت زمانی حاصل می‌شود که پژوهش انجام شده مورد استفاده قرار گیرد تا آنجا که افزایش میزان استفاده مترادف با افزایش مرجعیت قلمداد می‌شود. سرپرست ISC افزود: بررسی کل مدارک جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی در پایگاه استنادی ISI تا تاریخ 8 بهمن ماه امسال نشان می‌دهد که موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ...

مطالعه بیشتر