فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی به نشریه ابتدا توسط مدیر مسئول، سردبیر و دبیر تخصصی هر بخش ارزیابی اولیه شده و در صورت احراز شرایط لازم، در دستور کار نشریه قرار می‌گیرد. سپس، فرایند ارزیابی و بررسی مقالات توسط گروه تخصصی مربوط انجام شده و پس از طی فرایند داوری، در صورت پذیرش، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. فرایند داوری در مجله به‌صورت دوطرف نامشخص (Double blind) است، بدین‌صورت که نه نام نویسندگان مقاله برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسندگان. پس از دریافت نظر داوران اولیه، درصورتی‌که مقاله حداقل امتیاز علمی لازم را کسب کرده باشد، با تأیید سردبیر برای انجام اصلاحات به نویسنده مسئول برگشت داده می‌شود.

پس از اصلاح مقاله توسط نویسنده مطابق با نظر داوران اولیه، مقاله دوباره برای یکی از داوران اولیه به‌عنوان داور نهایی (تطبیقی) ارسال می‌شود و درصورت تأیید اصلاحات انجام شده توسط داور، مقاله پذیرش می‌شود. پس از پذیرش مقاله، اصلاحات لازم برای تطبیق متن مقاله با نمونه چاپی انجام خواهد شد و سپس گواهی پذیرش برای نویسندگان صادر شده و مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.