درباره نشریه

 

 مشخصات دست‌اندرکاران بخش‌های دوازده‌گانه نشریه در جدول زیر مشخص شده است.

ردیف

عنوان فصل

دبیر تخصصی

مدیر داخلی تخصصی

اعضاء گروه

1

سخن سردبیر

دکتر عباس قمری زارع

 

 

2

دیدگاه‌ها

دکتر عادل جلیلی

دکتر فرحناز رشیدی

1) دکتر فاطمه سفیدکن، 2) دکتر علی‌اصغر معصومی، 3) دکتر مصطفی جعفری، 4) دکتر علی احسانی، 5) دکتر خسرو ثاقب‌طالبی، 6) دکتر محمد خسروشاهی، 7) مهندس محمد فیاض و 8) دکتر احمد رحمانی

3

نامه‌های علمی

دکتر عباس قمری زارع

دکتر پریسا پناهی

1) دکتر فاطمه سفیدکن، 2) دکتر زیبا جم‌زاد، 3) دکتر مصطفی جعفری، 4) دکتر حسین میرزایی ندوشن، 5) دکتر خسرو ثاقب‌طالبی، 6) دکتر محمد متینی‌زاده، 7) دکتر محمد خسروشاهی و 8)  دکتر ابوالفضل کارگرفرد

4

اخبار علمی و تحلیلی

دکتر محمد متینی‌زاده

مریم معصوم‌تمیمی

دکتر خلیل کریم‌زاده، دکتر احسان زندی اصفهان، دکتر پروین صالحی شانجانی، دکتر سمانه اسدی صنم

5

نگاهی به طبیعت ایران

دکتر زیبا جم‌زاد

دکتر محمد محمودی

دکتر ولی‌الله مظفریان، مهندس مصطفی خوشنویس، دکتر فرهنگ قصریانی، مهندس محمد درویش، مهندس هاشم کنشلو

6

گفتگوهای چالشی

دکتر عباس قمری زارع

مهندس ندا رضایی

دکتر عادل جلیلی

7

تصاویر بدون شرح

 مهندس مصطفی خوشنویس

 

 

8

معرفی گونه‌های گیاهی در معرض انقراض ایران

دکتر زیبا جم‌زاد

دکتر محمد محمودی

 

9

ستون‌ها

دکتر عباس قمری زارع

 

اقلیم: دکتر مصطفی جعفری

گیاهان دارویی: دکتر فاطمه سفیدکن

توسعه پایدار: دکتر عادل جلیلی

اکوسیستم‌های شهری: دکتر عادل جلیلی

10

نقد کتاب

دکتر حسین ارزانی

دکتر علیرضا افتخاری

دکتر یونس عصری، دکتر حسین لباسچی، دکتر مهدی پورهاشمی

11

دانشمندان ایرانی

دکتر علی‌اصغر معصومی

مهندس ندا رضایی

مهندس پرویز باباخانلو، دکتر ابوالقاسم متین، دکتر بهرام پیمانی‌فرد، دکتر تقی شامخی، مهندس شاهرخ جباری ارفعی، مهندس محمدابراهیم عامری

12

آگهی‌ها

دکتر امیر نوربخش

مهندس فیروزه حاتمی

دکتر مینا گرجی کوهجانی

 بیش از 40 نفر از اعضای هیئت علمی زبده و با تجربه پژوهشی و آموزشی و همچنین کارشناسان خبره و پرتلاش از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مدیریت این مجله را برعهده دارند. قوام و تداوم این نشریه با حمایت‌های بی‌شائبه همه دانشمندان، پژوهشگران، کارشناسان و آحاد مردم ممکن خواهد بود، بنابراین نشریه طبیعت ایران مشتاقانه منتظر دریافت مطالب شما به‌‌ویژه در بخش نامه‌های علمی جهت انتشار است.