داوران

نام داور وابستگی سازمانی
حمیدرضا Abbasi عضو هیات علمی
طیبه Amini باغ گیاه شناسی نوشهر
Alireza Naqinezhad عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مرتضی ابراهیمی رستاقی بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
سید مرتضی ابطحی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یوسف اجنی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی احسانی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شهلا احمدی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
فرشته احمدی دانشگاه شهید بهشتی
مرضیه احمدی روشن کارشناس علمی پژوهشی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی
فاطمه احمدلو استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
رضا اخوان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
آزاده اخوان روفیگر بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
یعقوب ایرانمنش استادیار ﭘﮋﻭﻫش، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
حسین ارزانی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
بهروز ارسطو
عزیز ارشم
حمید یارمند عضو هیات علمی
کامبیز اسپهبدی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
فرهاد اسدی عضو هیات علمی
مصطفی اسدی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه شناسی
سمانه اسدی صنم بخش گیاهان دارویی- مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور- تهران- ایران
سعیده اسکندری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
وحید اعتماد دانشگاه تهرانTدانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل
علیرضا افتخاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع
علی اقتصادی رییس گروه تحقیقات بهره برداری و مسایل اقتصادی - اجتماعی(مهندسی جنگل)، بخش جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رسول امید موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امین املشی مرکز تحقیقات گیلان
محمد امینی راد عضو هیات علمی
طاهره انصافی مقدم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهری باب مراد هیئت علمی (بازنشسته- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمود بیات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین بتولی علوم گیاهی گرایش سیستماتیک، اکولوژی، ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان- باغ گیاه شمناسی کاشان
بابک بحرینی نژاد هیات علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمود بیدارلرد استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات،
حسین بدری پور سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
زرین‌تاج بردبار کارشناس ارشد خبره پژوهشی
سید کاظم بردبار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رضا بصیری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
فرزاد بنائی اصل استادیار پژوهشی بخش زیست فناوری، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرزانه بهادری رییس بخش تحقیقات جنگل و مرتع - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
عاطفه بهمن زادگان جهرمی فیتوشیمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
کورش بهنام فر رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیغی خوزستان
منیژه پاکروان دانشگاه الزهرا
مجید پدرام دانشگاه تربیت مدرس
پژمان پرهیزکار عضو هیات علمی
پریسا پناهی عضو هیات علمی/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جمیله پناهی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس
مهرنوش پناهی بخش گیاهشناسی/ موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
مرتضی پوررضا استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
احمد پورمیرزایی پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهدی پورهاشمی عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-بخش تحقیقات جنگل
محمدعلی تاجیک قنبری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سارا تیموری پژوهشگر
مریم تیموری بخش جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
مجید توکلی مرکز تحقیقات استان لرستان
حسین توکلی نکو استادیار، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
خسرو ثاقب طالبی عضو هیات علمی
کامکار جایمند عضو هیئت علمی
شاهرخ جباری ارفعی عضو پیشین شورایعالی جنگل سازمان منابع طبیعی کشور
ابوالفضل جعفری استادیار/موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عفت جعفری استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
علی اشرف جعفری رئیس بانک ژن منابع طبیعی
مصطفی جعفری استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
وحید جعفریان سازمان جنگلها و مراتع
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد دانشگاه اهواز
عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
نسترن جلیلیان دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و
زیبا جم زاد هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن جهانبازی گوجانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
فرهاد جهانپور محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان
حمیده جوادی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احمد حاتمی
رضا حاجی حسنی عضو هیئت علمی/بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن/موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهرو حاجی منیری
مهدی حیدری عضو هیأت علمی گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ایلام
مجید حسنی کارشناس ارشد پژوهش- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جعفر حسین زاده عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
مسیب حشمتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
بهنام حمزه2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
معصومه خانحسنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
منصوره خداشناس بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش کرمان، کرمان، ایران
مرتضی خداقلی مرتعداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یحیی خداکرمی محقق-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
سمیه خیری استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد خسروشاهی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
مصطفی خوشنویس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
افشین دانه کار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
فاطمه درگاهیان 3- استادیار پژوهش بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
هادی درودی استادیارپژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)،
علی اصغر درویش صفت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا دمی زاده عضو هیئت علمی
مهری دیناروند عضو هیات علمی
محمدهادی راد مرکز تحقیقات استان یزد
رضا ربیعی
مینا ربیعی دانشگاه پیام نور
علیرضا رجبی مظهر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
علیرضا رجبی مظهر عضوهیات علمی
احمد رحمانی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهشید رحیمی فرد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد حسین رزاقی استاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آزاد رستگار
نورالدین رستمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایلام
فرحناز رشیدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سعید رشوند مسئول بخش جنگل و مرتع مرکز تحقیقات قزوین
سمانه رضوی زاده استادیار پژوهش بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین رنگ آور دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
هومن روانبخش بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن روحی پور بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حبیب زارع عضو هیئت علمی
صدیقه زارع کیا عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
امین زراعتکار استادیار پژوهش، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و
ابراهیم زرقانی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی نوشهر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مازندران، ایران.
سیده معصومه زمانی استادیار/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احسان زندی اصفهان علوم مرتع؛ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی زندبصیری هیات علمی
سمیرا زندی فر استادیار بخش بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حسین زینلی استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی زهدی عضو شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع کشور
کاظم ساعدی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
رضا سیاه منصور مرکز تحقیقات لرستان
غلامرضا سبزقبایی استادیار گروه محیط زیست. دانشگاه صنعتی بهبهان
کرم سپه وند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
سیدجعفر سیداخلاقی مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فریبا سرپوشان گروه گیاه شناسی-دانشکده علوم زیستی-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تنکابن
حسین سردابی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کهزاد سرطاوی کارشناس ارشد پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات
فاطمه سفیدکن موسسه جنگلها و مراتع استان تهران
فریدون سلیمانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. اهواز
جلوه سهرابی پور استادیار پژوهش/ بخش تحقیقات منابع طبیعی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
مهشید سوری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شعبان شتایی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊطﺒﯿﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن- داﻧﺸﻜﺪه ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻓﻨﺎوری ﭼﻮب- ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﻠﺪاری
زهرا شیرازی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سعید شیرزادیان عضو هیات علمی
آناهیتا شریعت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زینب شریعتمداری
ابراهیم شریفی عاشور آبادی دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.تهران/ایران.
انوشیروان شیروانی استادیار ژنتیک گروه جنگلداری دانشگاه تهران
فرناز شفایی بخش تحقیقات حفاظت و حمایت ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سیدابراهیم صادقی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سید موسی صادقی بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمدحسین صادق زاده پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
آزاده صالحی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامیار صالحی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شهریار صبح زاهدی محقق بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
بی بی زهرا صحاف حشره شناسی، گرایش فیزیولوژی
شهلا صفیاری هیئت علمی
کیوان صفی خانی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
علی اکبر صفری سنجانی هیات علمی
عباس صفرنژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
سیدرضا صفوی عضو هیأت علمی-رییس گروه رده‌بندی گیاهان بی‌گل /موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اصغر طالبی استاد دانشگاه
سید رضا طبائی عقدائی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرزانه عادل کارشناس- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محمدرضا عارفی پور بیماری شناسی گیاهی؛ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهرداد عباسی عضو هیات علمی / موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
بهلول عباس‌زاده دکتری زراعت؛ بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مریم عجم حسنی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدکاظم عراقی رئیس بخش تحقیقات مکانیزاسیون و ماشینهای منابع طبیعی
رضا عرفانزاده عضو هیات علمی- دانشگاه تربیت مدرس
یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز
حسن عسکری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پروانه عشوری بخش مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یونس عصری دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
فریده عطار استاد دانشگاه تهران
پدرام عطارد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
احسان عطازاده متخصص اکولوژی و سیستماتیک دیاتومه ها - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
فرزانه عظیمی کارشناس ارشد بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، ایران.
احمد علیجانپور هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمدعلی علیزاده کشاورزی، تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد عواطفی
محمد فیاض استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امید فتحی زاده گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، ایران
محمد ابراهیم فرآشیانی گیاهپزشکی-بخش تحقیقات حفاظت و حمایت ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سمیرا فراهانی عضو هیات علمی گروه تحقیقات حفاظت و حمایت، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
توران فیضی کمره دانشگاه گرگان
نرگس فلاحی چرخابی دانشگاه ابوریحان
رفعت الله قاسمی -
یاسر قاسمی آریان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
بابک قرالی استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
حسن قلیچ نیا دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
عباس قمری‌ زارع عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران و سردبیر مجله طبیعت ایران
فرخ قهرمانی نژاد دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل کارگرفرد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
فرزانه کازرانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
ناصر کاسبی پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، تبریز، ایران
ساره سادات کاظمی کارشناس ارشد بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محسن کلاگری عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور
بهناز کلنات
نادیا کمالی
هاشم کنشلو موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مینا گرجی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
یوسف گرجی بحری
غلامعلی گزانچیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، واحد ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی
سید رضا گلستانه کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
غلامرضا گودرزی دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران.
محمدحسین لباسچی اکولوژی کشاورزی - کشاورزی گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
سکینه لطفی نسب اصل هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد متینی زاده عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی محبی موسسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
لیلی محبی نوزر
جهانگیر محمدی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یوسف محمدی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پریسا محمدپور
ماریا محمدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بندرعباس
شیرزاد محمدنژادکیاسری هیات علمی
محمد محمودی استادیار بخش تحقیقات گیاهشناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علیرضا مدیررحمتی
مرتضی میری استادیار
خسرو میراخورلو مربی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- ایران- تهران
ایوب مرادی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان
پرویز مرادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
فرهنگ مراقبی دانشگاه آزاد تهران
لیلا میرجانی کارشناس کشت بافت
حمیدرضا میرداودی هیات علمی مرکز تحقیقات اراک
جواد میرزایی هیات علمی دانشگاه ایلام
سهیلا میرزایی دانشگاه بوعلی همدان
سعیده میرزاده واقفی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سعیده سادات میرزاده واقفی عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حسین میرزایی ندوشن عو هیات علمی ؛ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
کبری مسلم خانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
طیبه مصباح زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محسن مصطفی
مریم مصلحی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
ولی اله مظفریان
جواد معتمدی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
جواد معتمدی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
علی اصغر معصومی عضو هیئت علمی
نرگس معماری زاده بخش تحقیقات آفت کش ها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مریم مکی‌زاده تفتی هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اشرف مهرابی استادیار اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام
محمد مهرنیا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.
شیده موجرلو گروه باغبانی و گیاه پزشکی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
محبت علی نادری شهاب استاد
بهرام ناصری مسئول مرکز بذر جنگلی-دفتر جنگل کاری، پارکها و ذخیره گاه های جنگلی- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدرای کشور
سمیه ناصری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
مهردخت نجف پور نوایی علوم گیاهی؛ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
محسن نصیری تکنولوژی بذر، کشت بافت گیاهی؛ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
علی اکبر نظری سامانی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مریم نعیمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی نعمتی پیکانی مربی پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه
صدیقه نعنایی مرکز تحقیقات خوزستان
مصطفی نیکدل عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدرضا نگهدارصابر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
الهام نوری دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده ی کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
فرهاد نورمحمدی سازمان آب و برق خوزستان
فیروزه هاشمی یزدی استادیارپژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
محمدعلی هدایتی بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
جلال هناره خلیانی استاد یار پژوهش/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
علی اصغر واحدی مرکز تحقیقات مازندران
بایزید یوسفی اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
مرتضی یوسف زادی ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان
نگار ولی زاده استادیار، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز،