پژوهش های مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور پراستنادترین پژوهش ها در میان 20 دانشگاه‌ و موسسه تحقیقاتی برتر حوزه علوم کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا،از سوی پایگاه استنادی 20، ISI دانشگاه‌ و موسسه تحقیقاتی برتر حوزه علوم کشاورزی ایران معرفی شدند. دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: کسب مرجعیت علمی مستلزم انجام تحقیقات کیفی است، این مرجعیت زمانی حاصل می‌شود که پژوهش انجام شده مورد استفاده قرار گیرد تا آنجا که افزایش میزان استفاده مترادف با افزایش مرجعیت قلمداد می‌شود. سرپرست ISC افزود: بررسی کل مدارک جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی در پایگاه استنادی ISI تا تاریخ 8 بهمن ماه امسال نشان می‌دهد که موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور هر چند پژوهش‌های کمتری را در سطح بین‌المللی منتشر کرده‌اند، اما همین پژوهش‌های اندک بیش از متوسط جهانی حوزه کشاورزی مورد استفاده شبکه علم بین‌الملل قرار گرفته‌اند. به طور متوسط هر پژوهش موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نزدیک به 2.5 برابر متوسط تحقیقات حوزه کشاورزی دنیا استناد دریافت کرده است. دهقانی گفت: انتشارات بین‌المللی استنادهای بیشتری نسبت به انتشاراتی که در مجلات ملی منتشر می‌شوند، دریافت می‌کنند و این امری بدیهی است، زیرا اندازه جامعه علمی در سطح بین‌المللی که شامل میلیون‌ها محقق می‌شود به مراتب بسیار بزرگتر از جامعه علمی کشور است. به همین دلیل تقریبا تمامی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی غالب استنادهایشان را از انتشارات بین‌المللی خود دریافت کرده اند.