راهنمای نویسندگان

برای آغاز فرایند بررسی مقاله در بخش نامه‌های علمی (مقاله‌های علمی- ترویجی)، ارسال فایل‌های زیر الزامیست:

1) فایل اصلی مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان)

2) فایل مشخصات نویسندگان

3) فایل عکس‌‌ها با فرمت jpg (درصورت وجود)

4) فایل نمودارها در محیط نرم‌افزار Excel (در صورت وجود)

5) فایل تعهدنامه

 برای مشاهده شیوه‌نامه نگارش بخش نامه‌های علمی، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده شیوه‌نامه نگارش بخش دیدگاه‌ها، اینجا را کلیک کنید.

 برای مشاهده نمونه فایل مشخصات نویسندگان، اینجا را کلیک کنید.

همکاران شاغل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و کلیه مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی استانی تابعه برای آشنایی با نحوه نگارش صحیح مشخصات سازمانی خود اینجا را مشاهده کنید.