تحلیل علمی ‌سال اول اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.130979

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Scientific analysis of the first year of implementation of the project entitled: Planting one billion trees.

نویسنده [English]

  • Ali Alizadeh Aliabadi
Associate Professor, Head of Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
چکیده [English]

-