بررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش دوم)

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و دبیر سابق ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی

3 عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مجری سابق طرح گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی

4 مدیرعامل شرکت دارویی زردبند

5 معاون محترم امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6 استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

10.22092/irn.2024.130987

چکیده

طبیعت ایران
جناب آقای دکتر عصاره لطفاً‌ مطالب و راهکارهای پیشنهادی خود را پیرامون چالش‌های مطرح‌شده در قسمت اول گفت‌وگو و نیز چگونگی اجرا شدن سند ملی گیاهان دارویی، که با زحمت زیادی تهیه و مصوب شد، ارائه فرمایید. مسئولیت نظارت بر اجرای سند ملی گیاهان دارویی توسط بخش‌های مختلف بر عهده چه کسی است؟ با توجه به مسئولیتی که سال‌های طولانی در‌ حوزه گیاهان دارویی داشتید، آینده گیاهان دارویی را در کشور چگونه می‌بینید؟ نقاط قوت و نقاط ضعف گیاهان دارویی و راه‌حل‌های موجود را در حد امکان توضیح دهید.
جناب آقای دکتر عصاره
از فرمایشات عزیزان بسیار استفاده شد. بخش زیادی از سؤال جناب‌عالی در بخش اول گفت‌و‌گو پاسخ داده شد. کاملاً درست اشاره کردید، برای تهیه و تصویب سند ملی، چندین سال زحمت و انرژی صرف شد. تکلیف مسئولیت اجرای آن نیز، در قالب استقرار یک دبیرخانه اجرایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌روشنی در سند آمده است. اجرای سند بر‌اساس ماده 6 آن، با یک سازوکار اجرایی و متشکل از شورای راهبری رصد و پایش می‌شود، اعضای این شورا، به‌صورت فرابخشی از دستگاه‌های مختلف و نیز صاحب‌نظران تشکیل شده است، این شورا، امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا را پیگیری و هماهنگی می‌کند، دبیرخانه نیز، زیر‌نظر شورا، گزارش میزان اجرایی‌سازی سند را به‌صورت دوره‌ای به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.

عنوان مقاله [English]

Examining the different aspects of medicinal plants processing in Iran (part II)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Mohammad Hassan Assareh 2
  • Hossein Zeinali 3
  • Mohamad Reza Bastan 4
  • Mostafa Bigdeli 5
  • Fatemeh Sefidkon 6
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Director General of Seed and Plant Certification and Registration Institute and Former Secretary of The National Network for Research and Technology of Medicinal Plants of Iran
3 Research institute of Forests and Rangelands. Medicinal and Aromatic plant division
4 Managing Director of Zardband Pharmaceutical Company
5 Natural Resources and Watershed Management Organization
6 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-