دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 38، فروردین و اردیبهشت 1402 
ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


پایش آفات و بیماری‌‌های رویشگاه‌‌های صنوبر و بید در استان همدان

صفحه 31-45

علیرضا رجبی‌‌مظهر؛ محمدابراهیم فراشیانی؛ حسن عسگری


نامه‌های علمی

کشت مخلوط و تک‌کشتی یونجه و علف‌‌گندمی تاجدار (Agropyron cristatum) در شرایط دیم پنج منطقه آب‌و‌هوایی ایران

صفحه 47-56

علی اشرف جعفری؛ محمد بختیاری؛ فتحعلی نوری؛ همتعلی انصاری؛ کریم خادمی؛ علی اکبر عامری


تله های فرمونی و نوری، ابزار مناسب برای ردیابی و کنترل شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis; Lep., Crambidae)

صفحه 73-79

فرزانه کازرانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سمیرا فراهانی؛ سیده معصومه زمانی؛ مینا کوهجانی گرجی؛ سیدنقی خالقی تروجنی


لزوم ارزیابی و پایش گیاهان بیگانه در ایران

صفحه 81-90

سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ اسکندر زند؛ نوشین نظام ابادی


گفتگوهای چالشی

تأمین نهاده‌ها، امکانات و شرایط لازم برای احیا و توسعه جنگل‌ها و طرح کاشت یک میلیارد نهال

صفحه 91-114

احمد رحمانی؛ وحید اعتماد؛ رضا احمدی؛ کامران پورمقدم؛ کامبیز اسپهبدی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ مهدی پورهاشمی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه مهرگیاه Mandragora autumnalis در ایران

صفحه 145-154

مهری دیناروند؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی؛ حمید هویزه