تأمین نهاده‌ها، امکانات و شرایط لازم برای احیا و توسعه جنگل‌ها و طرح کاشت یک میلیارد نهال

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.128666

چکیده

در شماره 36 و 37 نشریه طبیعت ایران، پیرامون مبانی و مباحث نظری احیا و توسعه جنگل، برنامه‌های گذشته احیا و توسعه، چالش‌های موجود در این ارتباط و نقاط ضعف و قوت برنامه‌های کاشت درخت بحث و بررسی شد. همچنین، طرح کاشت یک میلیارد نهال در مدت 4 سال، با توجه به امکانات و شرایط کشور بررسی و به ملزومات اجرای آن اشاره شد.
در این شماره چگونگی تهیه نهاده‌ها و تأمین شرایط و امکانات لازم برای انجام این طرح بررسی می‌شود. در این ارتباط، مسائل مهم تهیه بذر و نهال، توجه به مسائل ژنتیکی، توجه به خصوصیات مختلف گونه‌های درختی ازجمله سازگاری، مقاومت به خشکی، تنوع ژنتیکی و ... توسط مدعوین گرامی بررسی می‌شود. مهمانان این شماره از گفت‌و‌گوهای چالشی جناب آقایان دکتر وحید اعتماد، دکتر رضا احمدی، دکتر کامران پور‌مقدم، دکتر کامبیز اسپهبدی، مهندس ابراهیمی‌رستاقی (به‌صورت وبینار) و دکتر مهدی پورهاشمی هستند که از نظرات ارزشمند ایشان بهره خواهیم برد.

عنوان مقاله [English]

Providing the necessary inputs, facilities and conditions for the restoration of forests within the project entitled planting one billion saplings

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani
  • Vahid Etemad
  • Reza Ahmadi
  • Kamran Pour Moghadam
  • Kambiz Espahbodi
  • Morteza Ebrahimi Rastaghi
  • Mehdi Pourhashemi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.