دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 39، خرداد و تیر 1402 
تحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

صفحه 15-20

یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی؛ سید کاظم بردبار؛ یوسف عسکری؛ جلال هناره؛ علی نجفی فر؛ احمد حسینی؛ مازیار حیدری؛ بهروز فانی؛ آرش دریک؛ فرهاد جهان پور؛ مهرداد زرافشار؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ هوشمند صفری؛ یحیی پرویزی؛ فاطمه درگاهیان؛ ابوالفضل جعفری؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ صابر قاسمپور


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی و خاک علفزارها و چمنزارهای مناطق مرطوب و نیمه‌‌مرطوب شمال کشور

صفحه 21-30

علیرضا افتخاری؛ حسن قلیچ نیا؛ لطف الله پارسائی؛ مائده یوسفیان؛ جواد معتمدی؛ سعیده ناطقی


نامه‌های علمی

جنگل‌کاری‌های ایرانی- تورانی در استان سمنان

صفحه 33-38

هومن روانبخش؛ ابوالفضل جعفری؛ معصومه منظمی


بررسی امکان کنترل شب‌پره شمشاد (Cydalima perspectalis Walker) با استفاده از آفت‌کش‌های زیستی در شرایط آزمایشگاه

صفحه 39-45

مینا گرجی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سمیرا فراهانی؛ فرزانه کازرانی؛ فاطمه عسکری؛ مهدی یحیی زاده بلالمی؛ سمانه اسدی صنم


دانشمندان ایرانی

زندگینامه استاد فقید هدایت غضنفری

صفحه 109-117

فیروزه حاتمی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی Cyclotrichium depauperatum، گونه انحصاری ایران

صفحه 119-124

مهری دیناروند؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی