نتایج حاصل از فاز اول پایش مراتع کشور و چگونگی استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده در مدیریت مراتع

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع

4 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.129134

چکیده

در این گفت‌وگو نتایج حاصل از فاز اول پایش مراتع کشور، که در 5 سال گذشته انجام شده است، بررسی خواهد شد. 52درصد از سرزمین ایران شامل مراتع است، داشتن اطلاعات و آمار صحیح و به‌روز از چگونگی وضعیت مراتع برای مدیریت بهینه آنها لازم است. بررسی چگونگی تغییرات اکوسیستم‌های مرتعی با کسب اطلاعات دقیق سالانه و پایش آنها ممکن است. به همین دلیل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در برنامه راهبردی خود تصمیم به پایش این اکوسیستم‌های مهم گرفت، فاز اول این طرح که 5 سال به طول انجامید به پایان رسید و فاز دوم آن شروع شده است.
در این گفت‌وگو از حضور آقایان مهندس محمد فیاض، دکتر علیرضا افتخاری و دکتر جواد معتمدی بهره برده و با ایشان گفت‌وگو شد.
طبیعت ایران
آقای مهندس فیاض، جناب‌عالی در شورای راهبردی مؤسسه حضور داشتید و از ابتدا در جریان برنامه پایش مراتع کشور بودید. لطفاً در‌مورد چگونگی ورود به موضوع پایش و شروع این طرح وسیع در کشور توضیحات اولیه را مطرح بفرمایید.
آقای مهندس محمد فیاض (عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات مرتع و مشاور رئیس مؤسسه)
همان طور که مستحضر هستید، گروه راهبردی- مشورتی با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به منابع طبیعی و ارائه راهبرد برای برون‌رفت از تنگناهای محیط‌های طبیعی در سال ۱۳۹۲ در مؤسسه تشکیل شد. براساس بحث‌های انجام‌شده در گروه راهبردی-مشورتی، ۵ چالش (1. بحران آب، ۲. تغییر اقلیم، ۳. ریزگرد یا به تعبیری گرد و غبار، ۴. تغییر کاربری اراضی و ۵. زوال اکوسیستم‌های طبیعی) مشخص شد و بر پایه این چالش‌ها، ۴ برنامه و اقدام لازم با هدف رفع و برون‌رفت از آنها تعریف شد. این برنامه‌ها عبارتند از: ۱. شناخت، ۲. احیا و توسعه، ۳. مدیریت پایدار و ۴. افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده.

عنوان مقاله [English]

The results of the first phase of rangelands monitoring in the country and how to use the obtained information in rangelands management

نویسندگان [English]

  • Ahmad rahmani 1
  • Mohammad Fayyaz 2
  • Alireza Eftekhari 3
  • Javad Motamedi 4
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands.
4 Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.