تصمیمات شرم‌الشیخ در‌مورد تغییر اقلیم چه بود؟

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

10.22092/irn.2023.129136

چکیده

بیست و هفتمن کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم (COP27) در تاریخ 6 تا 20 نوامبر سال 2022 میلادی (15 تا 29 آبان 1401) در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد. روز دوشنبه 7 نوامبر 2022، رهبران بیش از 25 کشور و 20 سازمان، «اتحاد بین‌المللی تاب‌آوری در برابر خشک‌سالی» را برای تسریع اقدامات و کمک به کشورها برای آمادگی بهتر برای خشک‌سالی‌های آینده راه‌اندازی کردند. رهبران همه بخش‌ها متعهد شدند، تغییراتی را در نحوه مقابله جهان با خطرات فزاینده ناشی از خشک‌سالی ایجاد کنند تا با حرکت از وضعیت واکنش اضطراری فعلی به ایجاد تاب‌آوری طولانی‌مدت دست یابند.
بر‌اساس آخرین گزارش تعداد خشک‌سالی‌ها که توسط UNCCD جمع‌آوری و ارائه شده، خشک‌سالی‌ها از سال 2000 به میزان 29درصد افزایش یافته و هر ساله حدود 55 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در گزارش هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم (IPCC) مطرح شده است که خشک‌سالی‌های آینده با تکرار بیشتر، شدیدتر و طولانی‌تر خواهند بود. اگرچه در این شرایط، نقش تغییرات آب‌و‌هوایی حائز اهمیت است، نباید نحوه مدیریت منابع آب و خاک را، که خود نقش کلیدی دارند، از نظر دور داشت. بین سال‌های 1900 تا 2019، خشک‌سالی، 7/2 میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد و منجر به مرگ 7/11 میلیون نفر شد.
یکی از تصمیمات (CP.27) نکات مورد اشاره و تأکید «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» بود با تأکید بر سایر تصمیمات کنفرانس و تصمیمات مرتبط با پروتکل کیوتو و نیز موافقت‌نامه پاریس، بعضی موارد را مورد توجه ویژه قرار داده است.

عنوان مقاله [English]

What decisions were made in Sharm el-Sheikh on climate change?

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.