نگاهی به خط‌الرأس «نرو» تراس کوهستانی زیبای البرز و مرز شگفت‌انگیز مازندران و سمنان

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسنده

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری.

10.22092/irn.2023.361558.1505

چکیده

مناطق و چشم‌اندازهای طبیعی در مناطق کوهستانی ایران جلوه‌هایی از رویشگاه‌ها و زیستگاه‌های مهم ازنظر ذخیره‌گاه تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و جانوری هستند، علاوه‌بر‌آن ازنظر گردشگری و کوهنوردی نیز اهمیت زیادی دارند. یکی از این مناطق ویژه، زیبا و شگفت‌انگیز خط‌الرأس «نرو» است که به طول حدود 52 کیلومتر در استان‌های مازندران و سمنان و در رشته‌کوه البرز قرار دارد و استان مازندران را از استان سمنان جدا می‌کند. وجود تنوع گونه‌های گیاهی صخره‌زی از قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد این منطقه است که تاکنون به‌دلیل شرایط سخت دسترسی به آن، تا حد زیادی، بکر مانده است. وجود اجتماعات گیاهی از گونه درختی توس و راش تا ارتفاع 2800 متری از سطح دریا، مراتع و چمنزارهای وسیع در دامنه جنوبی، قله‌های صخره‌ای جذاب برای گردشگران و کوهنوردان، چشم‌انداز زیبای ابرهای انبوه از دید شمالی، تنوع گونه‌های حیات‌وحش و تفاوت چشمگیر جاذبه‌های طبیعی در دو دامنه شمالی و جنوبی از دیگر قابلیت‌های مهم این منطقه است. در حال حاضر به‌دلیل سختی دسترسی به مناطق مرتفع و قلل صخره‌ای، رویش‌های طبیعی، تنوع زیستی و جانوری تا حد زیادی از تخریب و تهدید، مصون مانده‌اند. هر چند در برخی مناطق قابل دسترسی، گردشگری بی‌ضابطه و حضور خودروهای مخصوص مناطق کوهستانی و رعایت نکردن مدیریت چرا در مراتع دامنه جنوبی از قابلیت‌های زیستی این مناطق کاسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the "Narou" ridge of the beautiful mountain terrace of Alborz and the wonderful border of Mazandaran and Semnan

نویسنده [English]

  • Hassan Ghelichnia
چکیده [English]

Natural areas and landscapes are essential for the biodiversity of plant and animal species, as well as tourism and mountaineering. One of these extraordinary, beautiful, and unique areas in Iran is the "Narou" ridge, about 52 kilometers long in Mazandaran and Semnan provinces, in the Alborz Mountain range, which separates Mazandaran province from Semnan province. The variety of plant species growing on the rocks is one of the unique features of this area. This area has remained largely untouched due to difficult access conditions. The presence of birch tree communities, beech communities at high altitudes (up to 2800m), rangelands and meadows on the southern slope, rocky peaks attractive for tourists and mountaineers, and beautiful views of dense clouds, diversity of wildlife species and the striking difference in natural attractions on the two northern and southern slopes are other vital features of this region. Due to difficulty accessing high altitudes and rocky areas, plant and animal biodiversity is primarily protected from destruction and threats. Irregular tourism in some areas and the presence of off-road vehicles and overgrazing on the southern slope's rangelands has threatened these areas' biological diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazandaran
  • Semnan
  • Narou
  • Rock plants
  • Biodiversity
جعفری، ع.، 1384. گیتا‌شناسی ایران: کوه‌ها و کوه‌نامه ایران- جلد 1. مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، تهران، 648 صفحه.
صادق‌علی، م.ر.، زارع، ع. و پورنوری، م.، 1399. ارزیابی وضعیت توسعه پایدار مناطق تحت حفاظت ایران در چهارچوب کنوانسیوبین‌المللی با تأکید بر مؤلفه‌های کالبدی جغرافیایی و تنوع گونه‌های جانوری. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 10(4): 729-747.
- مقیم، ع.، 1394. کوهنوردی در ایران. انتشارات روزنه، تهران، 504 صفحه.