دانشمندان معتقدند حلقه‌های بازخورد باعث تسریع فعالیت‌های اقلیمی می‌شوند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.129141

چکیده

یک همکاری بین‌المللی که به سرپرستی محققان دانشگاه Oregon انجام شد، منجر به شناسایی 27 شتاب‌دهنده برای گرمایش جهانی شد که برخی از آنها به‌عنوان حلقه‌های بازخورد (feedback loops) تقویت‌کننده، به‌خوبی برای مدل‌های اقلیمی در نظر گرفته نشده بودند. یافته‌های حاصل از این بررسی که در مجله One Earth چاپ شد، نشان داد پاسخ‌گویی به بحران‌های اقلیمی به‌عنوان اولویتی که بیانگر نقشه راهی برای سیاستگذاران است و هدف جلوگیری از افزایش پیامدهای گرم‌شدن زمین را دنبال می‌کند، ضرورت دارد.
در علوم اقلیمی، حلقه‌های بازخورد تقویت‌کننده، شرایطی را به وجود می‌آورند که در آن تغییرات اقلیمی آغازگر فرایندی است که باعث گرم‌شدن بیشتر و به نوبه خود تشدید افزایش می‌شود. به‌عنوان‌مثال، گرم‌شدن قطب شمال باعث ذوب‌شدن یخ دریا و در‌نهایت گرم شدن بیشتر می‌شود، در‌واقع در اینجا آب دریا به جای انعکاس نور، تابش خورشید را جذب می‌کند.
کریستوفر ولف (Christopher Wolf) محقق دانشکده جنگل‌داری OSU و پرفسور ویلیام ریپل (William Ripple)، که سرپرستی این پروژه را به‌عهده داشتند، در‌مجموع 41 بازخورد از تغییرات اقلیمی را بررسی کردند. ولف معتقد است بسیاری از حلقه‌های بازخورد بررسی‌شده، به‌دلیل مرتبط بودن با انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرمایش جهانی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند. مطالعات انجام‌شده نشان داد، هرچند فهرست موجود گسترده‌ترین فهرست حلقه‌های بازخورد اقلیمی است، همه آنها به‌طور کامل در مدل‌های اقلیمی در نظر گرفته نشده‌اند و در این رابطه آنچه که به ضرورت نیاز است، تحقیق و مدل‌سازی بیشتر و کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

عنوان مقاله [English]

Feedback loops make climate action even more urgent, scientists say

نویسنده [English]

  • Neda Rezaee
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran