دوره و شماره: دوره 8، شماره 5 - شماره پیاپی 42، آذر و دی 1402 

دیدگاه‌ها

این تمام چیزی است که ما داریم... مروری بر علوم انسانی زیست‌محیطی

صفحه 9-11

عباس احمدوند؛ شهلا لجم‌‌ا‌‌ورک رمه‌‌چری


نامه‌های علمی

پراکنش کهور آمریکایی (Prosopis juliflora (sw.) DC.)در ناحیه صحارا-سندی استان هرمزگان-ایران

صفحه 31-37

مریم مصلحی؛ سید موسی صادقی؛ کورش بهنام فر؛ ابوالفضل جعفری


گفتگوهای چالشی

بررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش اول)

صفحه 45-63

احمد رحمانی؛ محمد حسن عصاره؛ حسین زینلی؛ محمدرضا باستان؛ مصطفی بیگدلی؛ فاطمه سفید کن


نگاهی به طبیعت ایران

بختگان: دومین دریاچه بزرگ ایران

صفحه 67-80

لیلا سیاح جهرمی؛ احمد حاتمی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری بارانک لرستانی (Sorbus luristanica (Bornm.) Schonbech-Temesy).

صفحه 95-89

محمد مهرنیا؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


تصاویری از طبیعت ایران

از برگ تا برف

صفحه 6-7