امنیت غذایی و تغییر اقلیم

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

سر‌مؤلف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم، IPCC و برنده مشترک جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی، عضو هیئت‌علمی و مشاور تغییر اقلیم- مجری تدوین استراتژیک «برنامه کلان تحقیقات تغییر اقلیم»

10.22092/irn.2023.130369

چکیده

تغییر اقلیم در ابعاد مختلف و روی بخش‌های متفاوت اثر می‌گذارد. بخش‌های مختلف ممکن است به طرق متنوع در امنیت غذایی نقش داشته باشند. با نگاه جامع و همه‌جانبه می‌توان این اثرات را بررسی کرد.
هنگامی می‌توان گفت، امنیت غذایی فراهم شده است که برای همه مردم، در تمامی اوقات، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای مغذی کافی و سالم، که نیاز رژیم غذایی و اولویت‌های غذایی آنها را برای یک زندگی سلامت و فعال تأمین کند، وجود داشته باشد.
امنیت غذایی بر چهار مؤلفه استوار است و بر همان مبنا تعریف می‌شود: 1- فراهم بودن و در دسترس بودن غذا، 2- دسترسی به غذا، 3- بهره‌برداری و مصرف غذا و 4- ثبات سیستم تولید مواد غذایی مؤلفه‌های امنیت غذایی هستند.
اثرات تغییر اقلیم بر غذا، همچنین امنیت غذایی اثری متقابل است. تغییر اقلیم، هم بر تولید غذا اثر می گذارد و هم از نوع و چگونگی تولید غذا متأثر می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Food security and climate change

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
The Lead Author of IPCC; joint awarded of the Nobel Peace Prize in 2007; Member of Academic Board and Executive Director of the "Macro Plan of the Strategic Formulation of Climate Change Research"
چکیده [English]

-