بازماندگان بزرگ طبیعت: گیاهان گل‌دار از رویداد انقراضی بزرگی که دایناسورها را کشت، نجات یافتند.

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

پژوهشگر، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

10.22092/irn.2023.130364

چکیده

یک مطالعه جدید توسط پژوهشگران دانشگاه بث (بریتانیا) (Bath) و دانشگاه ملی اتونوما (مکزیک) (Autónoma) نشان می‌دهد که گیاهان گل‌دار از رویداد انقراضی بزرگی که در 66 میلیون سال پیش دایناسورها را کشت، تقریباً به سلامت نجات یافتند. در‌حالی‌که در این میان برخی از گونه‌های آنها از بین رفتند، این رویداد ویرانگر به گیاهان گل‌دار کمک کرد تا به نوع غالب گیاهان امروزی تبدیل شوند.
چندین انقراض بزرگ در تاریخ زمین رخ داده است که مشهورترین آنها در اثر برخورد یک سیارک در 66 میلیون سال پیش بود، این انقراض مسیر حیات روی زمین را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. طی رویداد انقراضی کرتاسه- پالئوژن (K-Pg) حداقل 75درصد از گونه‌های روی زمین از‌جمله دایناسورها نابود شدند، اما تاکنون مشخص نشده است که اثر آن بر گیاهان گل‌دار چگونه بوده است.
گیاهان مانند بسیاری از حیوانات، اسکلت یا اسکلت خارجی ندارند و این به آن معنا است که فسیل‌های گیاهی در مقایسه با فسیل حیوانات به‌نسبت کمیاب هستند، این محدودیت، درک تکامل در گذر زمان را تنها با استفاده از شواهد فسیلی، بسیار دشوار می‌کند.

عنوان مقاله [English]

Nature's great survivors: Flowering plants survived the mass extinction that killed the dinosaurs

نویسنده [English]

  • Maede Fadaei Khojasteh
Research Expert, Botany Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-