بررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش اول)

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و دبیر سابق ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی

3 عضو محترم هیئت‌علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مجری سابق طرح گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی

4 مدیرعامل شرکت دارویی زردبند

5 معاون محترم امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6 استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

10.22092/irn.2023.130851

چکیده

با توجه به اینکه موضوع برداشت گیاهان دارویی با منابع طبیعی کشور ارتباطی نزدیک دارد و ازآنجایی‌که برداشت از عرصه‌های طبیعی، تولید، کشت‌و‌کار و فراوری گیاهان دارویی، منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر آن شدیم تا در این شماره نشریه طبیعت ایران، پیرامون این مهم از جنبه‌های مختلف، بحث و ابعاد گوناگون تولید و فراوری گیاهان دارویی را بررسی کنیم.
در این گفت‌وگو از حضور آقایان دکتر محمدحسن عصاره، دکتر حسین زینلی، مهندس مصطفی بیگدلی، مهندس محمد‌رضا باستان و خانم دکتر فاطمه سفید‌کن، که همگی از سال‌های گذشته تا‌کنون دست‌اندر‌کار موضوع گیاهان دارویی بوده‌اند و از نزدیک با کاشت، برداشت و فراوری این گیاهان آشنایی دارند، بهره بردیم.
به‌دلیل طولانی بودن، این گفت‌وگو، در دو شماره از نشریه طبیعت ایران منتشر خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

A round table discussion examined different aspects of medicinal plant processing in Iran (part one).

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Mohammad Hassan Assareh 2
  • Hossein Zeinali 3
  • Mohamad Reza Bastan 4
  • Mostafa Bigdeli 5
  • Fatemeh Sefidkon 6
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Director General of Seed and Plant Certification and Registration Institute and Former Secretary of The National Network for Research and Technology of Medicinal Plants of Iran
3 Research institute of Forests and Rangelands. Medicinal and Aromatic plant division
4 Managing Director of Zardband Pharmaceutical Company
5 Natural Resources and Watershed Management Organization
6 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-