آب‌و‌هوای آینده ما تا حدی به میکروب‌های خاک بستگی دارد، آنها چگونه تحت تأثیر تغییرات آب‌و‌هوایی قرار می‌گیرند؟

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.128671

چکیده

در یک ارتباط شگفت‌انگیز، ماده غذایی، نه درجه حرارت، مهم‌ترین عامل محرک انتشار میکروبی دی‌اکسید‌کربن است. بزرگ‌ترین مخزن کربن روی زمین، خاک این سیاره است، یکی از بزرگ‌ترین ترس‌های موجود در این سیاره در حال گرم شدن این است که بخش‌ چشمگیری از کربن خاک، آزاد و تبدیل به دی‌اکسید‌کربن (CO2) شود و درنهایت سرعت گرم شدن آن را افزایش دهد.
بازیگران کلیدی این داستان، میکروب‌های خاک هستند، شکل غالب حیات روی زمین، که می‌توانند برگ‌های افتاده درختان، کنده‌های پوسیده و ریشه‌های مرده آنها و سایر مواد آلی را به کربن آلی خاک تبدیل یا آنها را به‌صورت CO2 در جو آزاد کنند.
یک گروه بین‌المللی از محققان به حل یکی از پیچیده‌ترین پرسش‌های مربوط به میکروب‌های خاک و تغییرات آب‌و‌هوایی کمک کرده‌اند: گرم شدن سیاره چه تأثیری بر چرخه کربن میکروب‌ها دارد؟

عنوان مقاله [English]

Our future climate depends partly on soil microbes -- but how are they affected by climate change?

نویسنده [English]

  • Maryam Masoom Tamimi
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-