جایگزین‌های غذایی مبتنی بر گیاه می‌توانند مسیر را به سمت پایداری جهانی راهبری کنند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

10.22092/irn.2024.130993

چکیده

بر‌اساس نتایج جدیدترین پژوهش‌ها، با جایگزین کردن 50درصد از محصولات گوشتی و فراورده‌های شیری با غذاهای گیاهی می‌توان تا سال 2050، انتشار گازهای گلخانه‌ای (Greenhouse gases) ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و تغییر کاربری زمین را تا 31درصد کاهش داد، همچنین تخریب جنگل‌ها و زمین‌های طبیعی را متوقف کرد.
بر‌اساس مطالعاتی که به‌تازگی در نشریه Nature Communications منتشر شده است، تا سال 2050 مزایای آب‌و‌هوایی و تنوع زیستی حاصل از جنگل‌کاری در زمین‌هایی که از تولیدات دامی محفوظ هستند و در آنجا گوشت و فراورده‌های شیر با محصولات غذایی مبتنی بر گیاه جایگزین می‌شوند، به بیش از دو برابر خواهد رسید، همچنین، میزان نابودی یکپارچگی اکوسیستم‌ها نیز به نصف کاهش خواهد یافت.
این پژوهش، اولین مطالعه‌ای است که به امنیت غذایی جهان و اثرات ‌محیط‌زیستی مصرف گوشت و شیر گیاهی در مقیاس بزرگ، که پیچیدگی سیستم‌های غذایی را نیز در نظر دارد، می‌پردازد و به‌طور مستقل توسط IIASA (مؤسسه بین‌المللی تجزیه‌و‌تحلیل سیستم‌های کاربردی) با مشارکت اتحادیه زیست‌محیطی (Alliance of Bioversity)، CIAT (مرکز بین‌المللی کشاورزی گرمسیری)، همچنین USAID (آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده) و نیز با توجه به داده‌های شرکت Impossible Foods (شرکتی که جایگزین‌های گیاهی را برای محصولات گوشتی تولید می‌کند) انجام شده است.
مارتا کوزیکا (Marta Kozicka)، نویسنده اصلی این مقاله و پژوهشگر در برنامه تنوع زیستی و منابع طبیعی IIASA، خاطرنشان می‌کند: «درک تأثیرات تغییر در رژیم غذایی، گزینه‌های ما را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گسترش می‌دهد. همچنین تغییر رژیم غذایی می‌تواند پیشرفت‌های بزرگی را برای تنوع زیستی به همراه داشته باشد.»

عنوان مقاله [English]

Plant-based food alternatives could support a shift to global sustainability

نویسنده [English]

  • Amir Ghorbankhani
Research expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-