استان اصفهان،‌ شهرستان خوانسار

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2024.131041

عنوان مقاله [English]

Isfahan province, Khansar