دوره و شماره: دوره 7، شماره 5 - شماره پیاپی 36، آذر و دی 1401 

دیدگاه‌ها

روند زوال بلوط در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

صفحه 7-11

حسن جهانبازی؛ مهدی پورهاشمی؛ یعقوب ایرانمنش؛ معصومه خان حسنی؛ مازیار حیدری؛ حبیب الله رحیمی؛ مهرداد زرافشار؛ یوسف عسگری؛ رضا کرمیان؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ داریوش مهدی فر؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ احمد حسینی؛ منوچهر طهماسبی


نامه‌های علمی

روند خشکیدگی و زوال جنگل‌های بلوط (پژوهش موردی: جنگل‌های توت شامی و برزه استان کرمانشاه)

صفحه 35-40

حبیب اله رحیمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ نسترن جلیلیان


پتانسیل نماتدهای بیمارگر حشرات برای کنترل شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae)

صفحه 41-50

ریحانه غلامی قوام آباد؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ علی اصغر طالبی؛ سیده معصومه زمانی؛ یزدانفر آهنگران؛ محرم هوشیار؛ مجید پدرام


بررسی پراکنش پده‌زارها در استان مرکزی

صفحه 51-62

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی؛ سعیده اسکندری


گفتگوهای چالشی

احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت اول: مبانی و مباحث نظری

صفحه 79-96

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ رسول اشرفی پور


نگاهی به طبیعت ایران

رویشگاه‎های انارشیطان Tecomella undulata (Sam.) Seem در جنوب ایران و عوامل تهدید آنها

صفحه 101-115

سید موسی صادقی؛ کهزاد سرطاوی؛ حمید مزارعی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد؛ فاطمه غلامیان؛ هادی درودی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

خطر انقراض یک گونه از وابستگان وحشی گلابی در ایران و نیاز به اقدام فوری حفاظتی

صفحه 129-136

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجویی نسب


تصاویری از طبیعت ایران

استان تهران-باغ گیاهشناسی ملی ایران

صفحه 4-5

آسیه شامخی