احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت اول: مبانی و مباحث نظری

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 رئیس شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

10.22092/irn.2022.127955

چکیده

ازآنجایی‌که ایران جزو کشورهای با پوشش کم‌جنگل (LFC) بوده و سرانه جنگل در ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی آن است، موضوع احیا و توسعه جنگل در آن، برای کشور و مردم بسیار مهم است، تغییرات اقلیم و استقرار ایران در کمربند خشک کره زمین، موضوع حفظ و گسترش جنگل را پیچیده‌تر کرده است و موضوعات زیادی را در‌مورد احیا و توسعه جنگل و چگونگی آن مطرح می‌کند. با توجه به گستردگی موضوع، نشریه طبیعت ایران تصمیم دارد، در چند شماره با حضور متخصصان مختلف، پیرامون این موضوع مهم بحث و گفت‌و‌گو نماید و چالش‌ها و راهکارها، همچنین، تهدیدها و فرصت‌های احیا و توسعه جنگل را در ایران بررسی کند. در اولین گفت‌وگو از این مجموعه، بیشتر مباحث نظری موضوع، برنامه‌های گذشته، تجارب کشور و سایر کشورها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور، خلاصه‌ای از برنامه کارگروه احیا و توسعه جنگل در بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مطرح می‌شود. در این شماره از حضور آقایان دکتر عادل جلیلی، دکتر رسول اشرفی‌پور و دکتر مهدی پورهاشمی بهره برده‌ایم.

عنوان مقاله [English]

Restoration and development of Iran's forests, Part I: basics and theoretical issues

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Adel Jalili 2
  • Mehdi Pourhashemi 3
  • Rasool Ashrafipour 4
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 -