گیاهان با زمان‌بندی متنوعی شکوفه می‌دهند تا مانع از انقراض یکدیگر شوند!

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

پژوهشگر، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

10.22092/irn.2022.127961

چکیده

بخش بزرگی از تکامل رقابت است، وقتی منابع محدودند، گیاهان و حیوانات باید بر سر یافتن مواد غذایی، جفت و مکان‌هایی برای زندگی با یکدیگر مبارزه کنند. این بدان معناست که مراتع پوشیده از گل در کوه‌های هنگ‌دوان (Hengduan) چین دارای رمز‌و‌راز تکاملی هستند، ده‌ها گونه از رودودندرون‌ (Rhododendron) نزدیک به هم وجود دارند که همگی در هماهنگی کامل زندگی می‌کنند. برای فهمیدن دلیل این امر، دانشمندان، تابستانی را صرف ثبت الگوهای گل‌دهی 34 گونه رودودندرون کردند و دلیل همزیستی این گیاهان را کشف کردند: آنها در زمان‌های مختلف طی فصل رویش شکوفا می‌شوند تا مجبور به رقابت بر سر گرده‌افشان‌ها نباشند.
این ایده اساسی در بوم‌شناسی آشیان اکولوژیک وجود دارد که سبک زندگی یک گونه، مانند آنچه می‌خورد و چگونگی سازگاری آن با محیط، نمی‌تواند در همان جامعه تکرار شود. ریک ری (Rick Ree)، متصدی موزه فیلد در شیکاگو و نویسنده ارشد در مطالعه اخیر مجله اکولوژی (Journal of Ecology) می‌گوید: «اگر دو گونه با سبک زندگی یکسان در فضایی مشابه هم زندگی ‌کنند، با یکدیگر رقابت خواهند کرد، بنابراین، یکی از آنها یا هر دوی آنها، یا با سبک زندگی متفاوت و غیرهمپوشاننده‌ای سازگار شده، یا منقرض خواهند شد. از‌آنجایی‌که گونه‌های با روابط بسیار نزدیک رودودندرون‌ها با هم در این کوهستان زندگی می‌کنند، ما می‌خواستیم چگونگی همزیستی آنها را دریابیم.»

عنوان مقاله [English]

Different blossoming schedules have kept these flowers from driving each other extinct

نویسنده [English]

  • Maede Fadaei Khojasteh
Research Expert, Botany Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran