نقد کتاب «فلور ایران: تیره گل میمون (Scrophulariaceae)»

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2022.127964

چکیده

کتاب «فلور ایران: تیره گل میمون (Scrophulariaceae Juss.»، شماره 68ام از مجموعه کتاب‌های فلور ایران به زبان فارسی است که هم‌سو با اجرای پروژه ملی فلور ایران (مجری: دکتر مصطفی اسدی)، تهیه و توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1390 منتشر شد. این جلد توسط مجموعه‌ای از نویسندگان شامل شهریار سعیدی‌مهرورز، فریده عطار، سیدمحمدمهدی حمدی، فریبا شریف‌نیا، مصطفی اسدی، صدیقه یوسف‌نعنایی و ایرج مهرگان نوشته شده است و ویراستاران آن مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی، پرویز باباخانلو و ولی‌اله مظفریان هستند. این کتاب در 483 صفحه تألیف شده است، طرح روی جلد آن مشابه با فلورهای پیشین (فلور ایران، اسدی 1367) است که به‌صورت رنگی و گلاسه و صفحات آن با کاغذ مناسب چاپ شده‌ است.

عنوان مقاله [English]

Book Review: Flora of Iran, Scrophulariaceae

نویسنده [English]

  • Mehrnoosh Panahi
اسدی، م.، 1367. راهنمای طرح فلور ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 84 صفحه.