دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-116 

نامه‌های علمی

معرفی ارقام مناسب در تحقیقات صنوبر استان مرکزی

صفحه 27-35

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو


جنبه‌های مثبت و منفی مرتع‌کاری گونه‌‌های بومی و غیربومی آتریپلکس (Atriplex)

صفحه 43-50

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محمود گودرزی


گفتگوهای چالشی

سیل و سدسازی

صفحه 63-72

احمد رحمانی؛ علیرضا دائمی؛ حسین اسدی؛ محمد درویش


نگاهی به طبیعت ایران

جنگل‌های بلوط درکش خراسان شمالی؛ نگینی جداشده از جنگل‌های هیرکانی

صفحه 73-81

لیلا کریمی؛ پریسا پناهی؛ جلال حسن‌نژاد


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

صفحه 103-108

علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


اخبار علمی و تحلیلی

جنگل‌های جوان: بزرگ‌ترین منبع ترسیب کربن

صفحه 109-109

مهرداد زرافشار