گیاهان چگونه برای زمین کار می‌کنند؟

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

با گرم شدن زمین، گیاهان برای کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از انسان تلاش می‌کنند، نتایج تحقیقات انجام شده بر چگونگی واکنش گیاهان به افزایش دی‌اکسید‌کربن (CO2) در Trends in Plant Science منتشر شده است. Lucas Cernusak پژوهشگر ارشد این پژوهش بیان می‌کند: ما می‌دانیم که میزان CO2 جذب شده توسط گیاهان خاکزی (ترسیب کربن) در حال حاضر نسبت به CO2 آزاد شده در جو از طریق آتش، تجزیه و تنفس گیاه و تغییر کاربری زمین بیشتر است. اما آنچه مشخص نیست میزان قدرت و طول مدت این واکنش است.
پروفسور  Cernusakدانشیار دانشگاه جیمز کوک James Cook University در شهر کارینز استرالیا به همراه پژوهشگرانی از CSIRO Oceans and Atmosphere در کانبرا و دانشگاه لورین Université de Lorraine در فرانسه به بررسی و محاسبه توان واکنش­پذیری بیوسفر زمین به افزایش CO2 پرداختند. آنها بر فتوسنتز گیاهان تمرکز کردند، فرایندی که گیاهان، با استفاده از انرژی جذب شده از خورشید، CO2 و آب، کربوهیدرات تولید می‌کنند، آنها تولید ناخالص اولیه زمین GPP را به عنوان مقیاس فتوسنتز جهانی بررسی کردند. مدل‌سازی و تجزیه‌و‌تحلیل آنها نشان داد که از آغاز عصر صنعتی، با افزایش CO2 موجود درجو، میزان فتوسنتز گیاهان به میزان نسبتاً ثابتی افزایش یافته است.

عنوان مقاله [English]

How plants are working hard for the planet?

نویسنده [English]

  • Maryam Masoum Tamimi
---