نقدی بر کتاب مبانی اقتصادی- عملی اداره جنگل‌ها؛ نخستین کتاب اقتصاد جنگل در ایران

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

دانشیار، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

کتاب مبانی اقتصادی- عملی اداره جنگل­ها نخستین کتاب تألیفی در کشور است که به موضوع اقتصاد جنگل‌ پرداخته ­است. این کتاب حاصل 23 سال تدریس اقتصاد عمومی، اقتصاد جنگل و ارزشیابی طرح­های جنگل‌داری در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است که به ­قلم دکتر ارسطو سعید اولین استاد ایرانی اقتصاد جنگل و توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال­ 1374 در360 صفحه به­چاپ رسید و در سال 1386 تجدید چاپ شد. کتاب سعی دارد جنگل­بانان را با کاربرد­های علم اقتصاد در مدیریت جنگل­های طبیعی و دست‌کاشت آشنا سازد. علاوه‌براین، حاوی چهار پیام مهم برای جنگل‌بانان است که درک آن برای هر جنگل­بانی ضروری است. در این نقد ابتدا پیام­های کتاب ارائه شده و در ادامه به مهم­ترین موضوعات مطرح شده در این کتاب پرداخته می­شود. از آنجایی‌که کار بشر همیشه قابل بهبود است، هم‌زمان برخی پیشنهادات نیز مطرح شده ­است.         

عنوان مقاله [English]

A review on the book: The Economic and Scientific Foundations of the Forestry Administration; The First Forest Economics Book in Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Heshmatolvaezin
Associate Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran