زهاب نیشکر برای تالاب شادگان تهدید یا فرصت؟

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به اثرات گرمایش جهانی و در نتیجه افزایش دما و کاهش بارش، اکوسیستم­های تالابی در مناطق خشک بدلیل فراوانی، شدت و تداوم خشکسالی­ها متحمل خسارات بیشتری شده به طوری که برخی خشک و برخی نیز بسیاری از کارکردهای متعدد اکولوژیکی و زیست محیطی خود را از دست داده‌اند. در تالاب‌هایی که در منتهی‌الیه حوضه‌های آبخیز قرار دارند، تغییرات سطح آب و پوشش گیاهی آنها به وضعیت منابع آبی حوضه آبخیز مربوطه وابسته است. وضعیت منابع آبی حوضه آبخیز تالاب­ها تحت تاثیر عوامل طبیعی؛ کاهش بارش، افزایش دما و تبخیر و در نتیجه رخداد خشکسالی­ها با شدت زیاد و همچنین عوامل انسانی می­باشد؛ که می­توان به طرح‌های توسعه منابع آب خصوصا ساخت سدها و بندهای خاکی و انتقال بین حوضه‌ای آب اشاره کرد. تالاب شادگان در منتهی الیه حوضه آبخیز جراحی واقع شده است. این تالاب بعنوان یکی از تالاب­های مهم بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بوده که هم اکنون در معرض تغییرات اکولوژیکی بوده و همچنان در لیست قرمز فهرست مونترو  قرار دارد.

عنوان مقاله [English]

The sugar cane drainage; a threat or an opportunity for the Shadegan Wetland?

نویسنده [English]

  • Fatemeh Dargahian
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
افخمی، م.، ۱۳۹۴. اثرات زیست محیطی طرح احیای اراضی 550000 هکتاری بر تالابها و رودخانه های استان خوزستان. اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری،  استانداری استان خوزستان، اهواز، 26 و 27 آبان : 10-1.

بی نام، 1397. آمار دبی و کیفیت زه­آب ورودی به  تالاب شادگان . مرکز مطالعات و آمار شرکت نیشکر خوزستان.

درگاهیان، ف.، خسروشاهی، م. و حمادی، ک.، 1398، پایش تغییرات کاربری اراضی تالاب شادگان و حقابه مورد نیاز آن، طرح جامع مطالعات ریزگرد خوزستان. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 87صفحه.

خلیفه نیل ساز، م.، 1395. پایش اکولوژی تالاب شادگان.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، تهران، 116 صفحه.

Kayastha, N., Thomas, V., Galbraith, J.  and  Banskota, A., 2012. Monitoring wetland change using inter-annual landsat time-series data. Wetlands, 32(6): 1149-1162.