اسرار ترشح روغن‌های اسانسی در اکالیپتوس: جداسازی ژن‌های اکالیپتوس برای تولید اسانس و سوخت زیستی

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

اسانس اکالیپتوس برای بسیاری از ما یادآور عطر خوشی است که در آدامس یا بخور آن وجود دارد. ولی Carsten Külheim دانشیار دانشکده منابع جنگل و محیط‌زیست دانشگاه فناوری میشیگان (Michigan Technological University's School of Forest Resources and Environmental Science)، 10 سال بر روی اسانس‌ها (ترپن‌ها) و ترکیبات آلی برگ‌های گیاه اکالیپتوس مطالعه کرده است. Külheim و همکارانش با آزمایش ژنتیکی 480 گیاه اکالیپتوس Eucalyptus polybractea، اساس ژنتیکی تولید حدود 50 ترپن مختلف و مبانی ژنتیکی تغییر در عملکرد روغن‌های اسانسی را بررسی کرده و اطلاعات مفیدی را برای اصلاح ارقام اکالیپتوس در جهت افزایش عملکرد در تولید اسانس یا سوخت جت به دست آوردند. آنها با استفاده از نشانگر genome-wide association studies))GWAS ، ژن‌های تولیدکننده اجزای روغن اکالیپتوس مورد استفاده را در سوخت جت یا تولید بیودیزل شناسایی کردند و نتایج خود را در مجله New Phytologist منتشر کردند. در این پژوهش روش‌های اهلی‌سازی گیاهان اکالیپتوس برای تولید سریع و کارآمد سوخت‌های تجدید‌شونده نیز ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

The secrets of secretion: Isolating eucalyptus genes for oils, biofuel

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran