دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 28، مرداد و شهریور 1400 
لزوم توجه جدی به کنترل گونه مهاجم Leucanthemum vulgare Lam. در علفزارهای منطقه فندوقلو، نمین، اردبیل

صفحه 93-100

مهدی معمری؛ سحر صمدی خانقاه؛ اردوان قربانی؛ رئوف مصطقی زاده؛ جواد معتمدی


گفتگوهای چالشی

برنامه‌ها، اقدامات و پروژه‌های اجرا شده برای تثبیت کانون‌های گرد و غبار خوزستان پس از بحران ایجاد شده در سال 1395

صفحه 101-122

احمد رحمانی؛ کوروش بهنام فر؛ حسن نورعلیزاده؛ امیرحسین رجایی؛ هاشم کنشو؛ محمد فیاض


نگاهی به طبیعت ایران

مارمیشو؛ ذخیره‌گاه فراموش شده در شمال‌غرب کشور، ارومیه

صفحه 127-140

جلال هناره خلیانی؛ مژگان لارتی؛ صابر قاسم پور


دانشمندان ایرانی

یادی از همکار مهربانمان دکتر ابوالفضل کارگر فرد

صفحه 145-151

رضا حاج حسنی؛ کامیار صالحی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه های Hypericopsis persica Boiss. وSalicornia perspolitana Akhani

صفحه 153-158

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad زیرگونه انحصاری از تیره نعنا

صفحه 159-164

مهناز حیدری ریکان؛ مژگان لارتی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تصاویری از طبیعت ایران

گیلان-دیلمان

صفحه 4-5

علی پور قربان


برگه اشتراک

اشتراک

صفحه 180-180