ارزیابی تنوع ماکروجلبک‌های سبز در سواحل جزر و مدی استان بوشهر

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، بوشهر، ایران

2 مرکز تحقیات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، استان بوشهر ، بوشهر

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، بخش گیاهشناسی،هرمزگان، بندرعباس

چکیده

ماکروجلبک‌های سبز دریازی از نظر اکولوژیکی، استراتژیکی، صنایع دارویی، غذایی، خوراکی، کود سبز و زیست پالایی بسیار حائز اهمیت هستند. رویشگاه‌‌ طبیعی اغلب ماکروجلبک‌های سبز در نوار جزر و مدی سواحل استان بوشهر، صخره‌ای و مرجانی است و مهم‌ترین علت آن، نیاز ماکروجلبک‌ها به تکیه گاهی ثابت برای رشد است به همین سبب، این ماکروجلبک‌ها قادر به رشد در سواحل شنی نیستند. البته در بخش-هایی از سواحل شنی که به‌منظور موج شکنی، سنگریزی شده است تعداد اندکی از گونه‌های ماکروجلبکی سبز به‌صورت پراکنده روئیده است. عدم وجود منبعی مدون از تنوع گونه‌ای ماکروجلبک‌های سبز رویش داشته در سواحل جزر و مدی استان بوشهر سبب گردید از سال 1375 به جمع آوری گونه‌های ماکروجلبکی سبز از 7 شهرستان همجوار سواحل استان اقدام گردد. تنوع گونه‌ای از 34 گونه شناسایی شده شاخه کلروفیتا در شهرستان‌های دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان، دیِّر، کنگان و عسلویه به ترتیب 4، 7، 27، 12، 17، 13 و 15 است. برخی از دلایل غنای گونه‌ای در شهرستان بوشهر نسبت به دیگر شهرستان‌ها را می‌توان به وسعت بیشتر رویشگاه‌های صخره‌ای و اسفنجی و وجود بستری ثابت جهت اتصال ریزوئیدهای ماکروجلبک‌های سبز و رشد آنها نسبت داد. همچنین کاهش غنای گونه‌ای ماکروجلبک‌های سبز در دو شهرستان دیلم و گناوه را می‌توان به آلودگی‌های ناشی از تاسیسات نفتی امام حسن (ع) و دیگر تاسیسات همجوار با استان بوشهر، ورود برخی از فاضلاب-های شهری و صنعتی به سواحل و همچنین شنی بودن اغلب سواحل این دو شهرستان نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of chlorophyta diversity in tidal coastlines of Bushehr province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh gholamian 1
  • Kohzad sartavi 2
  • Reza Rabiei 3
1 Department of natural science
2 Research Division of Natural Resources, Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Bushehr
3 Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Marine green macroalgae are very important ecologically and strategically, especially in pharmaceuticals, food industries, agriculture, and phycoremediation. The natural habitat of green macroalgae in the coastal tide zones of Bushehr province is rocky and coral, and the most important reason is that macroalgae need a stable place to grow. Because of this, the macroalgae are not able to grow on sandy beaches. However, in parts of the sandy beaches pebbled to break waves, a small number of green macroalgae species have grown sparsely. The lack of a written reference on the diversity of species of green macroalgae growing in coastal tide zones of Bushehr province led to the collection of green seaweed species from seven counties adjacent to the coastline since 1996. The species diversity of 34 identified species of Chlorophyta in Deylam, Genaveh, Bushehr, Tangestan, Dayyer, Kangan, and Asaluyeh counties is 4, 7, 27, 12, 17, 13, and 15, respectively. Some of the reasons for species richness in Bushehr counties compared to other counties can be attributed to the greater area of rocky and coral habitats and the existence of a stable bed for its rhizoids attachment and growth of green macroalgae. The reasons for decreased species richness of green macroalgae in Deylam and Genaveh counties can be attributed to pollution from oil facilities of Imam Hassan and other facilities adjacent to Bushehr province, the entry of part of urban and industrial wastewater to the coast, and also sandy coasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seaweed
  • Macroalgae
  • chlorophyta
  • Bushehr
سرطاوی، ک.، غلامیان، ف.، صفوی، س.ر.، مزارعی، ح. و سهرابی‌پور، ج.، 1385. جمع‌آوری و شناسایی جلبک‌های خلیج‌فارس. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ، ناشر، محل نشر، 42 صفحه.
سهرابی‌پور، ج.، ربیعی، ر.، 1396. رویشگاه‌های ساحلی جلبک در جنوب ایران. طبیعت ایران، 2(1): 62-68.