توسعه پایدار:"موفقیت یا عدم موفقیت در تولید ثروت" داستان اصلی همین است. /اقلیم:هدف‌گذاری راهبردی در تغییر اقلیم

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

چکیده

توسعه پایدار:
بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)، در طول ۴۰ سال گذشته، علیرغم اجرای شش برنامه پنج ساله توسعه، در تولید ثروت موفق نبوده­ایم. مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه گواه بر این واقعیت تلخ است.
-         در طول ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران یک اقتصاد منابع محور بوده و وابستگی کامل به منابع طبیعی کشور داشته است. رشد اقتصادی تابعی از تولید و فروش نفت، گاز، معدن، کشاورزی و به زبان ساده وابسته به زمین و آب بوده است که بدترین رویکرد در توسعه اقتصادی و تولید ثروت است.
-         ارزش پول ملی در چهار دهه گذشته به صورت ممتد و پایدار روند منفی را طی کرده است و پذیرش کاهش این ارزش، هر سال نسبت به سال قبل تبدیل به پذیرش یک امر طبیعی و حتمی شده است.

اقلیم:
به‌طور‌کلی باید، مسئله هدف‌گذاری در تغییر اقلیم را در دو بعد اصلی مورد توجه قرار داد، بعد اول، افزایش شناخت و دانش مرتبط در سطوح مختلف اقشار جامعه به‌ویژه مسئولان و مدیران و بعد دوم، که باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد، اجرا و به‌کارگیری دانسته‌ها در ابعاد کاربردی است. تشخیص و تعیین اولویت‌های ملی و منطقه‌ای به‌عنوان اقدامی مبنایی باید در دستور کار قرار گیرد، اولویت دادن به تغییر اقلیم، در تعارض و رقابت با سایر اولویت‌ها نیست، حتی در خیلی از موارد اولویت دادن به تغییر اقلیم، مکمل و تسهیل‌کننده اجرای سایر اولویت‌ها مثل رفاه اقتصادی و اجتماعی است.
 
جامعیت مسائل تغییر اقلیم که در چهار وجه محتوایی 1- آشکارسازی تغییرات، 2- تعیین اثرگذاری و آسیب‌پذیری، 3- سازگاری و 4- کاهش انتشار و آثار منفی است، در تعامل با سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد

عنوان مقاله [English]

"Success or failure in wealth creation" This is the main story.\Strategic Goal Setting in Climate Change

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.