برنامه‌ها، اقدامات و پروژه‌های اجرا شده برای تثبیت کانون‌های گرد و غبار خوزستان پس از بحران ایجاد شده در سال 1395

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

 در سه شماره قبل نشریه طبیعت ایران، با حضور مهمانانی ارجمند، در‌مورد تاریخچه گرد و غبار، پیامدهای ریزگردها، کانون‌های داخلی و خارجی ریزگردهایی که ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اقداماتی که ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در سال‌های اخیر انجام داده است و نقش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در چگونگی مواجهه با این بحران، به بحث و بررسی پرداختیم. بعد از بحران گرد و غبار خوزستان در ال 1395، اقدامات گسترده‌ای در تثبیت کانون‌های گرد و غبار در منطقه انجام شد که در این شماره از نشریه به قسمتی از اقدامات و پروژه‌های انجام شده و چالش‌های مربوطه را بررسی خواهیم کرد. در این گفت‌وگو، آقایان دکتر کوروش بهنام‌فر، مهندس حسن نور‌علی‌زاده، مهندس امیرحسین رجایی، مهندس هاشم کنشلو و مهندس محمد فیاض، از دست‌اندر‌کاران برنامه تثبیت کانون‌های گرد و غبار در خوزستان، حضور دارند.

عنوان مقاله [English]

Programs, measures and projects implemented to stabilize Khuzestan dust sources after the crisis in 2016

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Korosh Behnamfar
  • Hasan Noor Alizade
  • Amir Hossein Rajaei
  • Hashem Keneshlou 2
  • Mohammad Fayyaz 3
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran