پژوهشگران الگوهای زیست جغرافیایی تنوع سرخس‌ها را آشکار می‌سازند!

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

در مقاله منتشر‌شده در 16 فوریه در Journal of Biogeography یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران به رهبریSuissa  دانشجوی دکترای دانشکده ارگانیسم و زیست تکاملی دانشگاه هاروارد با همکاری Sundue از دانشگاه سوئد اولین ارزیابی جهانی تنوع زیستی سرخس را گردآوری کردند. آنها داده‌های دیجیتالی هرباریوم، داده‌های ژنتیکی و داده‌های آب‌و‌هوایی را در هم ادغام کردند تا مشخص کنند بیشترین گونه‌های سرخس در چه مناطقی به وجود می‌آیند و چرا؟ یکی از محققان این مطالعه می‌گوید: مجموعه‌های تاریخ طبیعی، اطلاعات پایه و محور اصلی مطالعات تنوع زیستی هستند. دانشمندان، قرن‌ها با دقت و وسواس، مشغول جمع‌آوری و نگهداری این مجموعه‌ها بوده‌اند و با دیجیتالی کردن این نمونه‌ها در سال‌های اخیر، امکان بهره‌برداری جامع از آنها فراهم شده است.
پژوهشگران با تکیه بر این مجموعه دیجیتالی‌شده از تاریخ طبیعی سعی دارند تا نقشه پراکنش زندگی روی زمین و اطلاعات پایه بیش از یک میلیون گونه سرخس را با مختصات طولی و عرضی جغرافیایی در سراسر جهان تهیه کنند. پس از پیرایش گسترده پایگاه داده و حذف نمونه‌های ضعیف، تقریباً 800،000 نمونه برای 8000 گونه سرخس باقی ماند. 

عنوان مقاله [English]

Researchers reveal the biogeographical patterns of fern diversity

نویسنده [English]

  • Mahdie Agha Mohammadi