دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 29، مهر و آبان 1400 

دیدگاه‌ها

سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع

صفحه 7-21

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی فرح پور


حفاظت از مرتع‌کاری‌‌ها و جنگل‌کاری‌های مناطق بیابانی کشور: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 23-32

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حمید یارمند؛ فرزانه کازرانی؛ سمیرا فراهانی؛ سیده معصومه زمانی؛ مرضیه علی نژاد


آلودگی گیاهان دارویی به فلزات سنگین و حد مجاز آنها

صفحه 33-44

فرحزا کاظمی سعید؛ بهلول عباس‌زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ راضیه عظیمی اترگله؛ زهره امامی


نامه‌های علمی

تنوع گیاهان سمی در ایران

صفحه 47-82

ولی الله مظفریان


گفتگوهای چالشی

بررسی مدیریت آب در حوزه‌های کارون، کرخه، زهره– جراحی و ارتباط آن با گرد و غبار خوزستان

صفحه 111-131

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب؛ سمانه رضوی زاده؛ سمیرا زندی فر؛ زهرا سعیدی فر


نگاهی به طبیعت ایران

سیمای طبیعی و ویژگی های محیط زیستی تالاب شادگان

صفحه 135-146

اسما رافعی؛ افشین دانه کار


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii

صفحه 159-164

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پیچک (Convolvulus koieanus Bornm. (Convolvulaceae

صفحه 165-170

مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی؛ محمد مهرنیا


تصاویری از طبیعت ایران

مازندران-دشت لار

صفحه 4-5

حسین صفدری


گیلان-املش

صفحه 171-171

محدرضا پورقربان