سرگذشت حرفه‌ای دکتر علی‌اصغر معصومی «استاد گون‌شناس ایرانی»

نوع مقاله : دانشمندان ایرانی

نویسنده

عضو شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع کشور

چکیده

دانشمندان گیاه‌شناس با معرفی گیاهان و تهیه فلور هر منطقه نقش بسیار مهمی در شناسایی اکوسیستم‌های طبیعی و تنوع زیستی کشور داشته‌اند. در این میان آقای دکتر علی‌اصغر معصومی با مطالعه عمیقی که بر روی جنس گون (Astragalus) در ۴ دهه از عمر گران‌بهای خود داشته نقش و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی‌اصغر معصومی، استاد پژوهش (بازنشسته) بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور می‌باشند که علاوه بر شناسایی گونه‌های متعدد جنس گون مجری طرح‌های تحقیقاتی متعدد بوده و سال‌ها ریاست بخش تحقیقات گیاهشناسی و مدیر باغ گیاهشناسی ملی ایران را بر عهده داشته است. حاصل تلاش علمی ایشان پنج جلد کتاب گون‌های ایران، سه جلد فلور گون‌های ایران و مقالات متعدد علمی در مجلات خارجی و داخلی می‌باشد. در این مقاله سعی شده بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای و علمی ایشان در پنج دهه گذشته‌ی بیان شود تا چراغ راهی برای جوانان و جویندگان علم و دانش در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biography of Dr. Ali Asghar Masoumi "An Iranian botanist who identified Astragalus species in Iran"

نویسنده [English]

  • Mehdi Zohdi
Member of High Council of FRWO
چکیده [English]

Botanists have played a very important role in identifying the country's natural ecosystems and biodiversity by introducing plants and preparing the flora of each region. Dr. Ali Asghar Massoumi, with her in-depth study of Astragalus in 4 decades of her precious life, has a special role and position. Dear Professor, Dr. Ali Asghar Masoumi (Retired) Professor of Botany Research, Department of Forests and Rangelands Research Institute, in addition to identifying many species, has conducted numerous research projects and for many years has been the director of Botany Research and management of National Botanical Garden of Iran.The result of her scientific efforts is five volumes of Iranian species books, three volumes of Iranian species flora and numerous scientific articles in foreign and domestic journals. This article tries to express some of their professional and scientific activities in the last five decades to be a beacon for young people and seekers of science and knowledge in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus
  • Biodiversity
  • Botany
  • Massoumi