نویسنده = فاطمه سفیدکن
زعفران و تغییر اقلیم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 115-115

فاطمه سفیدکن


گیاهان دارویی مهم و اولویت‌دار کشور کدامند؟

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 93-93

فاطمه سفیدکن


ایجاد ارزش افزوده در صنعت گل محمدی با تولید اسانس تام

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 107-107

فاطمه سفیدکن


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


تحقیقات گیاهان دارویی و رویکردهای مورد‌انتظار در کشور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 134-134

فاطمه سفیدکن


اسانس مرزه‌های ایران، منبعی ارزشمند برای تهیه فراورده‌های طبیعی

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 47-59

فاطمه سفیدکن؛ نجمه هادی


بازنگری استاندارد گلاب، پیشرفت یا پسرفت

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 118-118

فاطمه سفیدکن


رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 87-102

احمد رحمانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد فیاض؛ علی اشرف جعفری؛ جواد معتمدی


همایش های گیاهان دارویی، مزایا و معایب

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 119-119

فاطمه سفیدکن


پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 67-89

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ محمد خسروشاهی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فاطمه سفیدکن


لزوم توجه جدی به «دیم‌زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی


مهمترین چالشهای گیاهان دارویی در کشور

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 135-135

فاطمه سفیدکن


تولید عرقیات گیاهی استاندارد، ضرورت روز گیاهان دارویی کشور

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 143-143

فاطمه سفیدکن