گیاهان دارویی مهم و اولویت‌دار کشور کدامند؟

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.129566

چکیده

پیش‌تر در‌مورد مفهوم اولویت به‌صورت عام و پیچیدگی مقوله گیاهان دارویی و نیاز به تعیین شاخص‌های روشن در موضوعات مختلف مرتبط با کشت و صنعت گیاهان دارویی، همچنین، نیاز به داشتن آمار صحیح برای تعیین اولویت این دسته از گیاهان مطلبی نوشته بودم (سفیدکن، 1399). در مطلب دیگری به لزوم استفاده از گیاهان دارویی و معطر بومی و انحصاری ایران برای افزایش سهم کشور از تجارت جهانی گیاهان دارویی اشاره کردم (سفیدکن، 1400).
اما به‌راستی از میان بیش از 2000 گونه گیاه دارویی کشور، کدام گیاهان در اولویت هستند؟ کدام گیاهان ارزش صادراتی دارند؟ کدام‌ها باید برای توسعه کشت و فراوری انتخاب شوند؟ اقلیم مناسب کشت برای این گیاهان در کشور کجاست؟ امکان صنعتی شدن و فراوری برای کدام‌یک از این گیاهان وجود دارد؟ چه گیاهانی در طب سنتی مورد مصرف قرار می‌گیرند؟ در حال حاضر در داروهای طبیعی رسمی کشور و صنایع آرایشی بهداشتی از کدام گیاهان استفاده می‌شود؟ برداشت کدام‌یک از گیاهان از طبیعت بر‌اساس قوانین و مقررات جاری، مجاز یا غیرمجاز است؟ چه گیاهانی توسط مردم مصرف خانگی دارند و در عطاری‌ها عرضه می‌شوند؟ آیا منبعی برای دستیابی به این اطلاعات وجود دارد؟ خوشبختانه جواب مثبت است.

عنوان مقاله [English]

What are the most valuable and priority medicinal plants in the country?

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
سفیدکن، ف.، 1399. اولویت‌بندی در گیاهان دارویی. طبیعت ایران، 5(6): 99.
سفیدکن، ف.، 1400. افزایش سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی با استفاده از مزیت نسبی گیاهان بومی و انحصاری و فراوری آنها. طبیعت ایران، 6(5): 103.