گیاهان دارویی چندساله، گزینه مناسب برای کشت در دیمزارهای شیب دار

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

اکثر قریب به اتفاق دیمزارها در ایران مراتعی هستند که در طول زمان، بتدریج تغییر کاربری داده و به کشاورزی تبدیل شده‌اند. روند رو به رشد تغییرات اقلیمی در جهان و نمود پررنگ‌تر آن در ایران که افزایش درجه حرارت، تغییر الگوی بارش و خشکسالی را به همراه داشته است، برخی از این دیمزارها را با کاهش عملکرد تولید مواجه کرده تا حدی که زراعت در آنها صرفه اقتصادی نداشته و به حال خود رها شده‌اند. از طرف دیگر در دیمزارهای با شیب بالاتر کشت گیاهان یک ساله نه تنها باعث بهم خوردن بافت خاک شده، بلکه از آنجا که گیاهان فقط در دوره کوتاهی روی زمین وجود دارند و در سایر فصول سال، خاک عاری از پوشش گیاهیست، فرسایش خاک در آنها قابل توجه است.

عنوان مقاله [English]

Perennial medicinal plants, suitable for cultivation in sloping drylands

نویسنده [English]

  • Fateme Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-