مهمترین چالشهای گیاهان دارویی در کشور

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بر طبق گزارشات منابع معتبر، در حدود 70 هزار گونه گیاهی در طب سنتی و مکمل کشورهای مختلف جهان در حال مصرف هستند. در یک بررسی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده است، مشخص شده که حدود 80 درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه به درمان‌هایی بر پایه طب گیاهی اعتماد دارند. حداقل 25 درصد از داروهایی که در دارونامه های معتبر جهان ذکر شده اند، منشأ گیاهی دارند و در حال حاضر 121 نوع ماده مؤثره گیاهی در صنعت داروسازی جهان مورد استفاده قرار می گیرد. از مجموع 252 دارویی که به عنوان داروهای ضروری و اساسی توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده اند، 1/11 درصد داروهای گیاهی هستند و تعداد قابل توجهی نیز داروهای سنتزی هستند که از مواد طبیعی مشتق شده اند. تمامی این آمارها بیانگر افزایش مصرف گیاهان دارویی و رونق تجارت آنهاست. کشور ما با دارا بودن تنوع اقلیمی مناسب و تعداد قابل توجه گیاهان دارویی بومی و انحصاری باید بتواند سهم مناسبی از این تجارت جهانی داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

The most important challenges of medicinal plants in the country

نویسنده [English]

  • Fateme Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.