بازنگری استاندارد گلاب، پیشرفت یا پسرفت

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.128373

چکیده

اولین گام برای استانداردسازی هر فراورده از گیاهان دارویی «تدوین استاندارد» و سپس نشر و اجرای آن است. استاندارد، مدرک حاصل از اجماع و مصوب یک نهاد شناخته‌شده است که با هدف دستیابی به حد بهینه نظم در زمینه‌ای معین، قواعد، رهنمودها یا ویژگی‌هایی را برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها برای کاربردهای معمول و مکرر ارائه می‌دهد. استاندارد باید بر نتایج تثبیت‌شده علم، فناوری و تجربه، استوار و هدف آن ارتقای منافع بهینه جامعه باشد (سفیدکن، 1398الف). وضعیت استانداردهای موجود در حوزه گیاهان دارویی و فراورده‌های آنها در کشور و کمبودها و مشکلات این حوزه برای پاسخگویی به نیاز جامعه در ستون دیگری از همین نشریه تشریح شده است (سفیدکن، 1398ب).
عرقیات گیاهی جزو پرمصرف‌ترین فراورده‌های گیاهان دارویی در کشور هستند که تدوین و اجرای استاندارد برای آنها ضرورتی دو چندان دارد (سفیدکن، 1400) و می‌تواند سبب ساماندهی بازار و حذف محصولات بی‌کیفیت یا تقلبی و ارتقای کیفیت عرقیات مورد‌استفاده جامعه شود، به‌شرطی که در تدوین استاندارد، اصول علمی به‌قدر کفایت رعایت شود و استاندارد تدوین‌شده حاوی مشخصه‌هایی برای تشخیص عرقیات طبیعی و سالم از عرقیات تقلبی باشد، همچنین رعایت آن «اجباری» باشد نه «تشویقی».

عنوان مقاله [English]

Rose water standard review, progress or regression

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
سفیدکن، ف.، 1398الف. تدوین استاندارد و استانداردسازی در تولید و مصرف گیاهان دارویی و فراورده‌های آنها. طبیعت ایران، 4(1): 95.
سفیدکن، ف.، 1398ب. آیا استانداردهای موجود در حوزه گیاهان دارویی و فراورده‌های آنها جوابگوی نیاز جامعه هستند؟. طبیعت ایران، 4(1): 95.
سفیدکن، ف.، 1400. تولید عرقیات گیاهی استاندارد، ضرورت روز گیاهان دارویی کشور. طبیعت ایران، 6(3): 143
دنیای اقتصاد، 1401. بررسی بازار گل و گلاب. 11 خرداد 1401، شماره روزنامه 5664، شماره خبر 3869877.