دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، خرداد و تیر 1397، صفحه 105-1 

نامه‌های علمی

کاربرد بارکدگذاری DNA توسط مارکر ریبوزومی ITS در شناسایی و طبقه بندی مولکولی قارچ‌های اکتومیکوریز

صفحه 22-29

سیده معصومه زمانی؛ ناصر زمانی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ محمدرضا عارفی پور


معرفی ترکیبات ارزشمند میخک شرقی و سیلن ایرانی

صفحه 36-40

مینا کوه جانی گرجی؛ سعید محرمی پور؛ سمانه اسدی صنم


گفتگوهای چالشی

زراعت چوب، راهی مطمئن و پایدار برای تأمین چوب مورد نیاز کشور

صفحه 62-76

علیرضا مدیررحمتی؛ پریسا پناهی؛ وحید اعتماد؛ طالب امین پور؛ عبدالعظیم آقاجانی


نگاهی به طبیعت ایران

تالاب چغاخور، نگین تنوع زیستی در زاگرس

صفحه 78-83

یعقوب ایرانمنش؛ حمزه‌علی شیرمردی؛ حسن جهانبازی گوجانی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران

صفحه 90-95

احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ سارا صادقیان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


اخبار علمی و تحلیلی

گیاهان به دوستان خود غذا می دهند!

صفحه 96-96

خلیل کریم زاده اصل


برگه اشتراک

اشتراک

صفحه 105-105