گیاهان به دوستان خود غذا می دهند!

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

محققان رابطه پیچیده ای بین گیاهان و غذای میکروبهای خاک پیدا کرده اند. محققان دپارتمان انرژی آزمایشگاه ملی لارنس برکلی کشف کردند که گیاهان توسعه یافته، میکروبیوم ریشه خود را با مهارت ساخته و متابولیتهای خیلی خاص را برای همراهی با میکروبهای تغذیه کننده ایجاد می کنند. کاترینا ژالنینا Kateryna Zhalnina محقق فوق دکترای آزمایشگاه برکلی و نویسنده اصلی این تحقیق می گوید: «بیش از یک قرن است که ...

عنوان مقاله [English]

Plants really do feed their friends

نویسنده [English]

  • Khalil Karimzadeh Asl
Assistance Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran