نویسنده = جواد معتمدی
ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی گون‌‌زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ عادل جلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ رحمن رحیم‌‌دخت؛ فرهاد آقاجانلو؛ سعید رشوند؛ محمود گودرزی؛ پروانه عشوری؛ هاجر نعمتی؛ سمیه ناصری؛ یداله قیصری؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ جواد میری‌‌سلیمان


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی و خاک علفزارها و چمنزارهای مناطق مرطوب و نیمه‌‌مرطوب شمال کشور

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 21-30

علیرضا افتخاری؛ حسن قلیچ نیا؛ لطف الله پارسائی؛ مائده یوسفیان؛ جواد معتمدی؛ سعیده ناطقی


نتایج حاصل از فاز اول پایش مراتع کشور و چگونگی استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده در مدیریت مراتع

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 71-89

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ علیرضا افتخاری؛ جواد معتمدی


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه Bromus tomentellus

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 17-25

مرتضی خداقلی؛ جواد معتمدی؛ راضیه صبوحی


لزوم پایش بلندمدت پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم‌‌های مرتعی

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 7-20

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ حسین ارزانی؛ محمد فیاض


رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 87-102

احمد رحمانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد فیاض؛ علی اشرف جعفری؛ جواد معتمدی


لزوم توجه جدی به «دیم‌زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی


علل تخریب مراتع در کشور و راهکارهای برون‌‌رفت از وضعیت پیش‌‌آمده

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 21-44

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ حسین ارزانی؛ مرتضی خداقلی


ظرفیت چرای کوتاه‌مدت و بلندمدت مراتع جنوب غربی تفت، یزد

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 71-81

الهام فخیمی؛ حسین ارزانی؛ جواد معتمدی


ارزیابی عملیات مرتع کاری در حاشیه دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 9-22

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج


گستره قیچ‌‌زارهای درختچه ای در مناطق مرکزی و جنوبی ایران

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 69-77

پروانه عشوری؛ مرتضی خداقلی؛ جواد معتمدی


چمنزارهای ترگور ارومیه

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 6-6

جواد معتمدی


جنبه‌های مثبت و منفی مرتع‌کاری گونه‌‌های بومی و غیربومی آتریپلکس (Atriplex)

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 43-50

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محمود گودرزی


کاهش فشار بر مراتع، از طریق اقتصادی کردن مرتعداری

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 7-14

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی