دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 22، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-150 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

صفحه 1-1


سخن مدیر مسئول

2. تنوع گیاهی ایران، ظرفیت ها و تهدیدها

صفحه 3-4

عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


دیدگاه‌ها

3. ارزیابی عملیات مرتع کاری در حاشیه دریاچه ارومیه

صفحه 9-22

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج


نامه‌های علمی

6. ساختار بانک بذر در مراتع نیمه‌استپی استان آذربایجان‌غربی

صفحه 49-57

پریسا پناهی؛ بهنام حمزه؛ عادل جلیلی؛ احمد احمدی؛ مریم حسنی‌نژاد


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

15. جایگاه حفاظتی گونه نادر Levisticum officinale در ایران

صفحه 129-135

منصوره خداشناس؛ ماشااله غنچه‌پور؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


تصاویری از طبیعت ایران

25. آلوارس، اردبیل

صفحه 5-5

شیوا هراتی