دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 6، آذر و دی 1396، صفحه 1-112 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

صفحه 1-2


نامه‌های علمی

ارس‌های کهنسال ایران

صفحه 20-35

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری


تعیین سهم منابع داخلی و خارجی گردوغبار در خوزستان

صفحه 36-41

فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی‌نسب اصل؛ محمد خسروشاهی؛ آزاده گوهردوست


استفاده کاربردی از قارچ‌های جنگلی

صفحه 42-50

محمدرضا عارفی‌پور؛ سیده‌معصومه زمانی؛ ستار زینالی؛ احمد گرجی‌پور


گفتگوهای چالشی

اهمیت و جایگاه مناطق حفاظت‌شده و چالش‌های فراروی آن‌ها

صفحه 68-79

عباس قمری‌زارع؛ محمد حسن پیراسته؛ علی اصغر اعلمش؛ سید مجید مطلبی پور؛ فرهنگ قصریانی


نگاهی به طبیعت ایران

شیمبار، تالابی کوهستانی در خوزستان

صفحه 80-89

مهری دیناروند


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

صفحه 98-103

احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی