اهمیت و جایگاه مناطق حفاظت‌شده و چالش‌های فراروی آن‌ها

نوع مقاله: گفتگوهای چالشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در گفتگو با آقایان دکتر محمدحسن پیراسته، مهندس علی اصغر اعلمش، مهندس سید مجید مطلبی‌پور و دکتر فرهنگ قصریانی از پیش‌کسوتان محیط زیست کشور اشاره شد:
10/5 درصد مساحت ایران به مناطق حفاظت شده (به‌طور عام) اختصاص پیدا کرده است. همچنین یک سری از مناطق هم در نوبت قرار گرفتن تحت عنوان مناطق شکار ممنوع هستند. این مناطق دارای ویژگی‌هایی از نظر تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری در یک اکوسیستم هستند که با مدیریت حفاظتی در آینده می‌توانند ارتقا یابند. تاکنون مناطق حفاظت شده طی سالیان متمادی با رنج و مرارت‌های زیادی حفظ شده‌اند و در این راه تعداد بی‌شماری از محیط بانان به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و در آنها هدف اول حفاظت است.
در حال حاضر در بسیاری از مناطق حفاظت شده روستا، جاده، فعالیت‌های کشاورزی، معادن و غیره وجود دارد. بعضی از این فعالیت‌ها با مناطق حفاظت شده در تعارض هستند. زیرا ...

عنوان مقاله [English]

Importance and place of protected areas and challenges ahead

نویسنده [English]

  • Abbas Ghamari Zare
Associate Prof., Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran